Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

General Terms of Delivery of Installation Companies 2007 (ALIB 2007)